Eigenzinnige selectie van wijnen en aperitieven

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de verkoop op afstand door Wijnen Vion.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via de website van www.vionwijnen.be) door Wijnen Vion en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. Deze kunnen door Wijnen Vion ten allentijde aangepast worden. De voorwaarden gelden op het ogenblik van de tot standkoming van de verkoop.

Bestellen via de website is enkel mogelijk indien het leveringsadres in België gelegen is.

De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in het Nederlands gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hijhet Nederlands niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor de verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website of via detelefoon geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

Wijnen Vion behoudt zich het recht voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.Bestelling door minderjarigen of onvolledige bestellingen kunnen geweigerd worden door Wijnen Vion.

Bij het plaatsen van een bestelling ontvangt u eerst een ontvangstbewijs van uw bestelling. Dit betekent dat uw bestelling correct werd verstuurd via het winkelmandje. Daarnavolgt via mail een bevestiging van uw bestelling met de jaartallen, aantallen en afhaal-en leveringsdatum.

Betaling geschiedt uitsluitend via de voorgestelde online-betaalmiddelen of door overschrijving op ons rekeningnummer BE77 4648 2222 9142.

De levering is gratis in Belgie vanaf 360 € BTW inclusief. Indien het aankoopbedrag lager is dan 360 € wordt een leveringskost van 20 € aangerekend voor nationalezendingen.

Alle goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bijde levering. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

Al onze leveringen zijn strikt contant betaalbaar. Prijzen geldig zolang de voorraad strekt en afgezien van drukfouten. De verkoopprijzen zijn onder voorbehoud van mogelijke marktschommelingen.

Levering en leveringstijden

De door Wijnen VION opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door u wordt besteld,zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Zodra de te leveren producten op het opgegeven leveringsadres zijn geleverd, gaat het risico voor deze producten over op de koper.

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen of schade veroorzaakt door onze leverancier alsook elke klacht aangaande een onjuiste of onvolledige levering,dient om in acht genomen te worden binnen de 24 uur na levering per e-mail gemeld te worden via info@vionwijnen.be

Wijnen Vion levert enkel in België

Levering gebeurt door eigen transport of door een koerierdienst.

De leverings- of verzendingskosten worden u medegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt er eenindicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Retourneren

De Belgische wet op de handelspraktijken, informatie en bescherming van de consument van 12 april 2010 laat de aankoper toe binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering van hetproduct de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet.

De goederen dienen dan, onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend, in de oorspronkelijke verpakking terug gestuurd te worden binnen de 5 werkdagen nadat hij de verkoper informeerde.

Wijnen Vion kan teruggezonden goederen weigeren of niet terugbetalen wanneer de originele verpakking geopend werd of wanneer de produkten door de koper werden beschadigd.

Wijnen Vion draagt geen enkele kost of verantwoordelijkheid betreffende het terugsturen van goederen door de koper.

Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard.

De kurksmaken kunnen enkel vervangen worden bij afgifte (in ons winkelpunt Brugseweg 267 te Ieper) van de fles met origineel kurk en na degustatie door ons team voor de kurksmaakte bevestigen. Dit kan enkel binnen de termijn van 1 jaar en met bewijs van aankoop (kassaticket, factuur). De vervanging kan gebeuren door een ander jaartal of door een ander gelijkaardig product. Dit kan geenszins leidentot terugbetaling.

Op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch Recht van toepassing & enkel de rechtbanken van Ieper zijn bevoegd.